วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าห้องพุทธคุณต่อ เพื่อการปฏิบัติในการยอมรับสิ่งที่ทำมาจากการทุศีล(ปกิณกะธรรม ๑๔ ต.ค. ๖๐)

๑๔ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเข้าห้องพุทธคุณต่อ เพื่อการปฏิบัติในการยอมรับสิ่งที่ทำมาจากการทุศีล
601014_06_ปกิณกะธรรมเข้าห้องพุทธคุณต่อเพื่อการปฏิบัติในการยอมรับสิ่งที่ทำมาจากการทุศีล.mp3