วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติไม่ขึ้นกับกาลเวลา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๖๐)

๒๒ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติไม่ขึ้นกับกาลเวลา
601022_06_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติไม่ขึ้นกับกาลเวลา.mp3