วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กรรมฐานจากการสนทนาธรรม และการเห็นความจริงมากขึ้น(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๐)

๒๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกรรมฐานจากการสนทนาธรรม และการเห็นความจริงมากขึ้น
601027_04_ปกิณกะธรรมกรรมฐานจากการสนทนาธรรมและการเห็นความจริงมากขึ้น.mp3