วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การใคร่ครวญธาตุขันธ์(กรรมฐาน ๘ ต.ค. ๖๐)

๘ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานการใคร่ครวญธาตุขันธ์
601008_04_กรรมฐานการใคร่ครวญธาตุขันธ์.mp3