วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ทานเกิดจากกฐินทานเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย(เทศน์ ๑๔ ต.ค. ๖๐)

๑๔ ต.ค. ๖๐-เทศน์ทานเกิดจากกฐินทานเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
601014_03_เทศน์ทานเกิดจากกฐินทานเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย.mp3