วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ความพลัดพรากของพระปิยะมหาราชที่มีกำลังใจสูง(เทศน์ ๒๓ ต.ค. ๖๐)

๒๓ ต.ค. ๖๐-เทศน์ความพลัดพรากของพระปิยะมหาราชที่มีกำลังใจสูง
601023_03_เทศน์ความพลัดพรากของพระปิยะมหาราชที่มีกำลังใจสูง.mp3