วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

โทษของกามคุณทั้ง ๕ (ปกิณกะธรรม ๖ ต.ค. ๖๐)

๖ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมโทษของกามคุณทั้ง ๕
601006_04_ปกิณกะธรรมโทษของกามคุณทั้ง๕.mp3