วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การตั้งจิตให้เป็นสมาธิ(กรรมฐาน ๑ ต.ค. ๖๐)

๑ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานการตั้งจิตให้เป็นสมาธิ
601001_03_กรรมฐานการตั้งจิตให้เป็นสมาธิ.mp3