วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าห้องพุทธคุณด้วยกำลังสังโยชน์ ๓ (กรรมฐาน ๑๔ ต.ค. ๖๐)

๑๔ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานเข้าห้องพุทธคุณด้วยกำลังสังโยชน์ ๓
601014_04_กรรมฐานเข้าห้องพุทธคุณด้วยกำลังสังโยชน์๓.mp3