วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การแผ่เมตตาขณะเจริญพระกรรมฐาน(กรรมฐาน ๗ ต.ค. ๖๐)

๗ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานการแผ่เมตตาขณะเจริญพระกรรมฐาน
601007_07_กรรมฐานการแผ่เมตตาขณะเจริญพระกรรมฐาน.mp3