วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๕ ต.ค. ๖๐)

๕ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
601005_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3