วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การทำบุญเป็นความดีคุ้มครองตัว(ปกิณกะธรรม ๑๔ ต.ค. ๖๐)

๑๔ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทำบุญเป็นความดีคุ้มครองตัว
601014_01_ปกิณกะธรรมการทำบุญเป็นความดีคุ้มครองตัว.mp3