วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อานิสงส์กฐินทาน(ปกิณกะธรรม ๒๘ ต.ค. ๖๐)

๒๘ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานิสงส์กฐินทาน
601028_05_ปกิณกะธรรมอานิสงส์กฐินทาน.mp3