วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การฝึกพระกรรมฐานแบบห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๖๐)

๒๖ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการฝึกพระกรรมฐานแบบห้องพุทธคุณ
601026_07_ปกิณกะธรรมการฝึกพระกรรมฐานแบบห้องพุทธคุณ.mp3