วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตั้งใจทำความดีเพราะเวลาเหลือน้อย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ต.ค. ๖๐)

๒๓ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีเพราะเวลาเหลือน้อย
601023_04_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีเพราะเวลาเหลือน้อย.mp3