วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การสิ้นอาสวักขยญาณ(ปกิณกะธรรม ๕ ต.ค. ๖๐)

๕ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการสิ้นอาสวักขยญาณ
601005_01_ปกิณกะธรรมการสิ้นอาสวักขยญาณ.mp3