วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เข้าถึงมรรคผลด้วยการปฏิบัติละสังโยชน์มิใช่ปฏิเวธ(ปกิณกะธรรม ๒๘ ต.ค. ๖๐)

๒๘ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมเข้าถึงมรรคผลด้วยการปฏิบัติละสังโยชน์มิใช่ปฏิเวธ
601028_01_ปกิณกะธรรมเข้าถึงมรรคผลด้วยการปฏิบัติละสังโยชน์มิใช่ปฏิเวธ.mp3