วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การรักษาศีลของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๕ ต.ค. ๖๐)

๕ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการรักษาศีลของสมณเพศ
601005_05_ปกิณกะธรรมการรักษาศีลของสมณเพศ.mp3