วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๘ ต.ค. ๖๐)

๒๘ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลในการทำความดี
601028_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลในการทำความดี.mp3