วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ความเมตตาของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๖ ต.ค. ๖๐)

๖ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์
601006_05_ปกิณกะธรรมความเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3