วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่งที่ทำลายความดีของเรา(เทศน์ ๑ ต.ค. ๖๐)

๑ ต.ค. ๖๐-เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่งที่ทำลายความดีของเรา
601001_02_เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่งที่ทำลายความดีของเรา.mp3