วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

จิตที่เข้าห้องพุทธคุณต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ(กรรมฐาน ๒๓ ต.ค. ๖๐)

๒๓ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานจิตที่เข้าห้องพุทธคุณต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
601023_05_กรรมฐานจิตที่เข้าห้องพุทธคุณต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ.mp3