วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ขอให้ตั้งใจปฏิบัติตามครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๖๐)

๒๙ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมขอให้ตั้งใจปฏิบัติตามครูบาอาจารย์
601029_05_ปกิณกะธรรมขอให้ตั้งใจปฏิบัติตามครูบาอาจารย์.mp3