วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ฝึกวิชาโบราณแนวทางการปฏิบัติต่อไป(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๐)

๒๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมฝึกวิชาโบราณแนวทางการปฏิบัติต่อไป
601027_07_ปกิณกะธรรมฝึกวิชาโบราณแนวทางการปฏิบัติต่อไป.mp3