วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจของผู้ตอบแทนคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๐)

๒๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้ตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
601027_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้ตอบแทนคุณพระรัตนตรัย.mp3