วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

คนติดในหน้าที่อุปมาคนนั้นยังไม่ถึงคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๗ ต.ค. ๖๐)

๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคนติดในหน้าที่อุปมาคนนั้นยังไม่ถึงคุณพระรัตนตรัย
601007_01_ปกิณกะธรรมคนติดในหน้าที่อุปมาคนนั้นยังไม่ถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3