วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อานิสงส์การบวชพระและถวายยานพาหนะ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๖๐)

๓๐ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การบวชพระและถวายยานพาหนะ
601030_01_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การบวชพระและถวายยานพาหนะ.mp3