วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การวางกำลังใจในการถวายทานช่วงกาลกฐิน(ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๖๐)

๘ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในการถวายทานช่วงกาลกฐิน
601008_01_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในการถวายทานช่วงกาลกฐิน.mp3