วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ความดีถวายพระราชา(ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๖๐)

๒๕ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความดีถวายพระราชา
601025_02_ปกิณกะธรรมความดีถวายพระราชา.mp3