วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๙ ต.ค. ๖๐)

๒๙ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
601029_01_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3