วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ(เทศน์ ๖ ต.ค. ๖๐)

๖ ต.ค. ๖๐-เทศน์ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ
601006_03_เทศน์ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ.mp3