วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

จริตผู้ปฏิบัติ และการชำระจิตก่อนเข้าห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๐)

๒๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมจริตผู้ปฏิบัติ และการชำระจิตก่อนเข้าห้องพุทธคุณ
601027_06_ปกิณกะธรรมจริตผู้ปฏิบัติและการชำระจิตก่อนเข้าห้องพุทธคุณ.mp3