วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

มรรคาปฏิบัติจะต้องรักษาศีลมีสมาธิ และปัญญา(ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๖๐)

๔ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมมรรคาปฏิบัติจะต้องรักษาศีลมีสมาธิ และปัญญา
601004_01_ปกิณกะธรรมมรรคาปฏิบัติจะต้องรักษาศีลมีสมาธิและปัญญา.mp3