วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พุทธานุสสติกรรมฐาน และโทษของกามคุณทั้ง ๕ (กรรมฐาน ๗ ต.ค. ๖๐)

๗ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานพุทธานุสสติกรรมฐาน และโทษของกามคุณทั้ง ๕
601007_04_กรรมฐานพุทธานุสสติกรรมฐานและโทษของกามคุณทั้ง๕.mp3