วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การถวายกฐินทาน(ปกิณกะธรรม ๘ ต.ค. ๖๐)

๘ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทาน
601008_05_ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทาน.mp3