วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ (ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๐)

๑๓ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่ ๙
601013_04_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่๙.mp3