วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กำหนดจิตตามแนวทางเจริญพระกรรมฐานแบบโบราณ(กรรมฐาน ๒๘ ต.ค. ๖๐)

๒๘ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานกำหนดจิตตามแนวทางเจริญพระกรรมฐานแบบโบราณ
601028_06_กรรมฐานกำหนดจิตตามแนวทางเจริญพระกรรมฐานแบบโบราณ.mp3