วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พุทธานุภาพ(ปกิณกะธรรม ๑ ต.ค. ๖๐)

๑ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพ
601001_04_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพ.mp3