วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติของผู้ที่จะเอาดี(ปกิณกะธรรม ๒๕ ต.ค. ๖๐)

๒๕ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติของผู้ที่จะเอาดี
601025_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติของผู้ที่จะเอาดี.mp3