วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม(เทศน์ ๒๘ ต.ค. ๖๐)

๒๘ ต.ค. ๖๐-เทศน์ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม
601028_03_เทศน์ความกตัญญูเป็นเครื่องคุ้มครองใจจากอกุศลกรรม.mp3