วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตนแลเป็นที่พึ่งของตน(เทศน์ ๗ ต.ค. ๖๐)

๗ ต.ค. ๖๐-เทศน์ตนแลเป็นที่พึ่งของตน
601007_03_เทศน์ตนแลเป็นที่พึ่งของตน.mp3