วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒๗ ต.ค. ๖๐)

๒๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์
601027_09_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์.mp3