วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ทำความดีบูชาคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ (ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๐)

๑๓ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำความดีบูชาคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙
601013_01_ปกิณกะธรรมทำความดีบูชาคุณในหลวงรัชกาลที่๙.mp3