วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

โลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๖๐)

๒๒ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา
601022_08_ปกิณกะธรรมโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา.mp3