วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

นิสัยของสมณะ(ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๖๐)

๒๖ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมนิสัยของสมณะ
601026_05_ปกิณกะธรรมนิสัยของสมณะ.mp3