วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ทำความดีด้วยใจละมานะในงานกฐินพระราชทานวัดดาวดึงษาราม(ปกิณกะธรรม ๑๕ ต.ค. ๖๐)

๑๕ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยใจละมานะในงานกฐินพระราชทานวัดดาวดึงษาราม
601015_02_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยใจละมานะในงานกฐินพระราชทานวัดดาวดึงษาราม.mp3