วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สัมโมทนียกถางานกฐินทาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ต.ค. ๖๐)

๒๒ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถางานกฐินทาน
601022_01_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถางานกฐินทาน.mp3