วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ปล่อยวางทุกข์เพื่อให้จิตสงบด้วยการถึงคุณพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๑๓ ต.ค. ๖๐)

๑๓ ต.ค. ๖๐-กรรมฐานปล่อยวางทุกข์เพื่อให้จิตสงบด้วยการถึงคุณพระพุทธเจ้า
601013_06_กรรมฐานปล่อยวางทุกข์เพื่อให้จิตสงบด้วยการถึงคุณพระพุทธเจ้า.mp3