วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การเจริญสมาธิเพื่อเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๗ ต.ค. ๖๐)

๗ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเจริญสมาธิเพื่อเต็มกำลัง
601007_06_ปกิณกะธรรมการเจริญสมาธิเพื่อเต็มกำลัง.mp3