วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กฐินทาน และการเรี่ยไรถือว่ายังมีความละโมบ(ปกิณกะธรรม ๕ ต.ค. ๖๐)

๕ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกฐินทาน และการเรี่ยไรถือว่ายังมีความละโมบ
601005_06_ปกิณกะธรรมกฐินทานและการเรี่ยไรถือว่ายังมีความละโมบ.mp3